Yg daerah jaktim ada ga buat saudara saya…. ijazah sd bth scpeetnya resto… a

Yg daerah jaktim ada ga buat saudara saya.... ijazah sd bth scpeetnya resto... atau apa ajh