Yang Sedang Online Mohon Aamiin kan KITA BUKTIKAN BENER APA TIDAK.. Bismillaah

Yang Sedang Online Mohon Aamiin kan
KITA BUKTIKAN BENER APA TIDAK..
Bismillaahir Rohmaanir Rohiim ..
1. Yaa siin
2. Walqur'aanil hakiim
3. Innaka laminal mursaliin
4. 'Alaa siroothim mustaqiim
5. Tanziilal 'aziizir rahiim
6. Litunziro qaumam maaa unziro
aabaaa-uhum fahum ghaafiluun
7. Laqod haqqol qaulu 'alaa
aktsarihim fahum laa
yu'minuun...
8. Innaa ja'alnaa fii a'naaqihim
aghlaalan fahiya ilal adzqooni
fahum muqmahuun.
9. Waja'alnaa min baini aidiihim
saddau wamin kholfihim saddan
fa aghsyainaahum fahum laa
yubshiruun.
10. Wasawaaun 'alaihim a
andzartahum amlam
tundzirhum laa yu'minuun.
11. Innamaa tundzirumanit taba'adz
dzikro wakhosyiyar rohmaana
bil ghoib, fabasysyirhu
bimaghfirotiu wa ajrin kariim.
12. Innaa nahnu nuhyil mautaa
wanaktubumaa qoddamu wa
aatsaarohum wakulla syai in
ahshoinaahu fii imaamim
mubiin.
Kirim potongan Surat Yasin ini seiklas hati, Insya Allah
2 jam kemudian akan mendengar kabar baik &
mendapat kebahagiaan
Ini amanah & sebisanya jangan dihapus sebelum
disebar.
YA aI Ya Tuhanku.
Muliakanlah yang membaca
pesan ini
Lapangkanlah hatinya
Bahagiakanlah keluarganya, dan
Luaskan rezekinya seluas lautan
yang engkau ciptakan
Mudahkan segala urusannya
Kabulkan cita-citanya
Jauhkan dari segala Penyakit,
Fitnah, Prasangka Keji, Berkata
Kasar, dan Mungkar
Jauhkan dari segala Musibah
Serta terimalah semua amal
ibadahnya, dan
Kelak jadikanlah dia sebagai
penghuni Surga-MU.
Kirim ke semua orang dalam contact. Doakan mereka,
dan mudah an doa kita dikabulkan.
Aamin Ya Robbal'alaamii.
Jangan disimpan untuk diri sendiri tapi bagikan kepada
orang lain
KIRIM KE 5 GRUP KALIAN AKAN TERUS MEMBUKA
NAMA ANDA...
INSYA ALLAH ANA SUDAH MENCOBA...REZKY TIDAK
TERDUGA DATANG AAMIIN AAMIIN
jadi sungguh ajaib. Mula2 ga percaya - Subhanaallah..