sEiriNg lAnTuNaN gEmA tAkbir bErkUmAndAnG..jIkA kAki tAk mAmpu bErjAlAn wAjAh t

sEiriNg lAnTuNaN gEmA tAkbir bErkUmAndAnG..jIkA kAki tAk mAmpu bErjAlAn wAjAh tAk biSa bErtAtAp tAngaN tAk bisA bErjAbAt..bIbiR tAk mAmpu bEr ucAp...dAri lubUk hAti yAnG pAling dAlAm...sAya uCApkaN mInAlAidziN wAlfAidZin mOhOn hAmpUrA lAhIR bAtin.....sElAmat mErAyakAn AiDuL fitri sMgA kitA sEmUA dIhapuskAn dAri sEgAlA nODa dAn DosA AmiiN yArrobbalAllAmiN.........