Kirim no wa kalian yg aktif kita bikin grub di…

Kirim no wa kalian yg aktif kita bikin grub di wa biyar gampang cpt sekalian silaturahmi trima kasih