24 thoughts on “Ijin share ya Min. Saya cuma mau share Design CV,…

  1. Adrian Wiman Pratama

    Kalo saya bikin pake Adobe Illustrator mbak. Tapi saya gak bikin tutorialnya, saya hanya punya file mentah nya .ai File ^_^

Comments are closed.