harian/borongan jg boleh…..

harian/borongan jg boleh.....