4 thoughts on “Baru jadi lurah aja udah sombong Tolong WB viralkan ini

  1. Rohali Wali

    Aduh percuma kau sekolah tinggi tapi masih kurang sopan,. Melayani masyarakat koh dia malah merokok,.

Comments are closed.