Barangkali disini ada yg mau nyumpang buat kami warga cianjur yg terkena dampak

Barangkali disini ada yg mau nyumpang buat kami warga cianjur yg terkena dampak Gempa Bumi 1000 2000 sangat berharga bagi kami yg terkena musibah